Vítejte na stránkách Exekutorského úřadu Trutnov.
Nejprve na úvod uveďme několik základních informací, které se exekutorského úřadu týkají.

Kdo je soudní exekutor?

Soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. Svou činnost
vykonává na základě zákona č. 120/2001 Sb. (exekučního řádu). Takto nezávisle provádí
nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle uvedeného zákona. Další činností se
rozumí zejména sepisování exekutorských zápisů a přijímání peněz, listin a jiných movitých
věcí do úschovy.

Co je jeho smyslem činnosti?

Smyslem činnosti soudního exekutora je tedy v prvé řadě vynucování plnění peněžitých
dluhů a jiných závazků.

Na koho se obrátit?

Potřebujete-li soudního exekutora, máte možnost obrátit se na Exekutorský úřad Trutnov,
soudního exekutora JUDr. Jana Bohutínského, který zahájil dne 1. září 2010 činnost.
Kontakty naleznete ZDE.

Ve funkci soudního exekutora zúročuje JUDr. Jan Bohutínský dlouholeté zkušenosti
z činnosti vyšetřovatele a státního zástupce, specializovaného na boj s hospodářskou
kriminalitou.
Copyright © 2010 exekutor-trutnov.cz | Optimalizováno pro zapnutý monitor. | hcnet.cz