EXEKUTORSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

JUDr. Jan Bohutínský - soudní exekutor

Ječná 479, 541 03 Trutnov

Úřední hodiny

Pondělí - čtvrtek: 8.30 - 11.30    13.00 - 15.00
Pátek: Pouze po tel. objednání

Kontaktní informace

499 841 570
731 150 592
podatelna@exekutor-trutnov.cz
ID datové schránky: d7itegh


Číslo účtu pro platby povinných 3238223339/0800, vedený u České spořitelny a.s. Variabilní symbol pro rozlišení platby – pořadové číslo spisu a ročník spisu bez lomítka. Například spis 158 EX 25/10 – variabilní symbol 2510
NAHLÍŽENÍ DO SPISU

Nahlížení do spisu je možné pouze po předchozí telefonické nebo písemné domluvě.

Pořizování stejnopisu (opisu) rozhodnutí, kopií (fotokopií) listin, protokolu, příloh, záznamů je zpoplatněno dle zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších právních předpisů (výše poplatků je uvedena v Sazebníku poplatků – Příloha k zákonu č. 549/1991 Sb.)


PODÁNÍ

Písemnosti určené pro Exekutorský úřad Trutnov podávejte v potřebném počtu vyhotovení. Podání je nutno alespoň v jednom vyhotovení ponechat v exekučním spise pro potřeby exekučního řízení.


Copyright © 2010 exekutor-trutnov.cz | Optimalizováno pro zapnutý monitor. | hcnet.cz